Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

An Giang: Họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 (03/07/2020)

 

Ban Văn hóa - xã hội họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (30/06/2020)

 

Thông báo đường dây nóng phục vụ kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (30/06/2020)

 

Thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (30/06/2020)

 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh (30/06/2020)

 

Châu Phú: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Thạnh Trung (26/06/2020)

 

An Giang hoàn thành việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 14 (26/06/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên (26/06/2020)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (25/06/2020)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành (25/06/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh và Phú Thuận huyện Thoại Sơn (25/06/2020)

 

Hoàn thành giám sát kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (24/06/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Tịnh Biên (23/06/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu (23/06/2020)

 

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang (19/06/2020)

 

Tri Tôn: HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 (19/06/2020)

 

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị thị xã Tân Châu họp thảo luận và cho ý kiến các báo cáo, tờ trình thông qua kỳ họp lần thứ 15 (19/06/2020)

 

Triệu tập kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/06/2020)

 

Xem xét kết quả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (18/06/2020)

 

An Phú: Quan tâm thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19 (17/06/2020)