Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Đại biểu Quốc hội Tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên trước kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa XIV (30/09/2020)

 

Tri Tôn: Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Lương Phi trước kỳ họp thứ 10 (30/09/2020)

 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên trước kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa XIV (30/09/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Thới Sơn huyện Tịnh Biên (29/09/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri 2 xã Tân Phú và Vĩnh Nhuận huyện Châu Thành (29/09/2020)

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri huyện Thoại Sơn (29/09/2020)

 

Đại biểu Quốc hội Đôn Tuấn Phong tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Xương (29/09/2020)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc (29/09/2020)

 

Đại biểu quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Phú An trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (28/09/2020)

 

Tri Tôn: Tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 15 đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020 (23/09/2020)

 

Thành phố Long Xuyên có tân Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND (22/09/2020)

 

Sở Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (21/09/2020)

 

HĐND huyện Chợ Mới thông qua 4 Nghị quyết phát triển kinh tế (18/09/2020)

 

Hoàn thành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo (17/09/2020)

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh (16/09/2020)

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (14/09/2020)

 

Chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (11/09/2020)

 

Xem xét việc thực hiện Luật Trẻ em và pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em (09/09/2020)

 

Từ ngày 28/9 đến 30/9: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV (09/09/2020)

 

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí (09/09/2020)