Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

HĐND huyện Chợ Mới thông qua 4 Nghị quyết phát triển kinh tế (18/09/2020)

 

Hoàn thành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo (17/09/2020)

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh (16/09/2020)

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (14/09/2020)

 

Chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (11/09/2020)

 

Xem xét việc thực hiện Luật Trẻ em và pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em (09/09/2020)

 

Từ ngày 28/9 đến 30/9: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV (09/09/2020)

 

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí (09/09/2020)

 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo bình đẳng giới (08/09/2020)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập đoàn khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm 2020 (08/09/2020)

 

Thống nhất mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh (04/09/2020)

 

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng (04/09/2020)

 

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân trao quyết định công tác cán bộ (03/09/2020)

 

Thường trực Huyện ủy Châu Phú trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ (03/09/2020)

 

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh (01/09/2020)

 

Thông cáo về Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (01/09/2020)

 

Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách (31/08/2020)

 

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 họp chuyên đề về công tác cán bộ (31/08/2020)

 

Ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Bí thư Thị ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (28/08/2020)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, tháng 8/2020 (28/08/2020)