Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

HĐND tỉnh khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước tại Phú Tân (16/10/2019)

 

Các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng cuối năm 2019 (11/10/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Chứng khoán (Sửa đổi) (08/10/2019)

 

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại An Giang (08/10/2019)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Chợ Mới (04/10/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Phú Long - Phú Thành trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV (04/10/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" tại Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (03/10/2019)

 

An Giang: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (02/10/2019)

 

Tri Tôn: Giám sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện (01/10/2019)

 

Xem xét kết quả giải quyết cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thoại Sơn (30/09/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành (26/09/2019)

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn (25/09/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú (25/09/2019)

 

An Giang: Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (25/09/2019)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (25/09/2019)

 

An Giang: Quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân (16/09/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên (12/09/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (12/09/2019)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề một số nội dung quan trọng (12/09/2019)

 

Từ 24/9 đến 27/9/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (10/09/2019)