Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Đại hội Đảng viên lần thứ XI Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/05/2020)

 

Tri Tôn: Cử phiên dịch ở những điểm tiếp xúc cử tri có đông đồng bào dân tộc Khmer (25/05/2020)

 

Xem xét kết quả xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia (25/05/2020)

 

Châu Đốc: Xem xét kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ (22/05/2020)

 

Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị nhiều vấn đề đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (22/05/2020)

 

Châu Phú tiếp đoàn Ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh (20/05/2020)

 

Từ ngày 25/5 đến 29/5/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 trên địa bàn tỉnh (18/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Kiến An trước kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV (14/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Châu Lăng huyện Tri Tôn trước kỳ họp thứ 9 (14/05/2020)

 

Đoàn khảo sát Ban văn hóa- xã hội HĐND tỉnh An Giang làm việc tại Chợ Mới (13/05/2020)

 

An Giang: Nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh được kiến nghị đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIV (08/05/2020)

 

Xem xét kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 thị xã Tân Châu (08/05/2020)

 

HĐND thị xã Tân Châu khóa VI (nhiệm kỳ 2016 – 2021), triệu tập kỳ họp lần thứ 12 (bất thường) (07/05/2020)

 

An Giang: chấn chỉnh công tác tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và hướng dẫn bố trí nhân sự, tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở (07/05/2020)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát huyện Châu Thành (07/05/2020)

 

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh An Giang: Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết (06/05/2020)

 

Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh (05/05/2020)

 

Đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV (05/05/2020)

 

Khai mạc kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (05/05/2020)

 

Công tác tham mưu, phục vụ Kỳ họp lần thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh được chuẩn bị chu đáo (04/05/2020)