Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

HĐND thành phố Long Xuyên họp liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10 (17/05/2019)

 

Phú Tân họp liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện (16/05/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang hoàn thành tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 (15/05/2019)

 

An Giang góp ý về hoàn thiện Luật Giáo dục (sửa đổi) (15/05/2019)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Châu Phú thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 (14/05/2019)

 

Đại biểu Quốc hội hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội lần thứ bảy tại huyện Tri Tôn (13/05/2019)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV (10/05/2019)

 

Xem xét kết quả thực hiện Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh tại Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên (10/05/2019)

 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thấm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (09/05/2019)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn (08/05/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Chợ Mới (07/05/2019)

 

Đại biểu Quốc hội hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện An Phú (07/05/2019)

 

Xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh (07/05/2019)

 

Đại biểu Quốc hội hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân trước Kỳ họp lần thứ bảy, Quốc hội khóa XIV (06/05/2019)

 

An Giang: Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (06/05/2019)

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh (04/05/2019)

 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm việc với đoàn Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XIV (04/05/2019)

 

Đại biểu Quốc Hội tiếp xúc cử tri tại xã Bình Phước Xuân (03/05/2019)

 

Ông Phan Huỳnh Sơn và ông Nguyễn Sĩ Lâm - Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Phú Tân trước Kỳ họp thứ 7 (26/04/2019)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự hội nghị bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chính sách và giám sát trong lĩnh vực giáo dục (26/04/2019)