Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh và Phú Thuận huyện Thoại Sơn (25/06/2020)

 

Hoàn thành giám sát kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (24/06/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Tịnh Biên (23/06/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu (23/06/2020)

 

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang (19/06/2020)

 

Tri Tôn: HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 (19/06/2020)

 

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị thị xã Tân Châu họp thảo luận và cho ý kiến các báo cáo, tờ trình thông qua kỳ họp lần thứ 15 (19/06/2020)

 

Triệu tập kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/06/2020)

 

Xem xét kết quả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (18/06/2020)

 

An Phú: Quan tâm thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19 (17/06/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Bình Phú - huyện Châu Phú (17/06/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Long Xuyên (16/06/2020)

 

Công bố quyết định cán bộ của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Châu Thành (16/06/2020)

 

An Giang: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn trước kỳ họp giữa năm 2020 (16/06/2020)

 

An Giang: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân trước kỳ họp giữa năm 2020 (15/06/2020)

 

An Giang: Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ 14 (bất thường) khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 (15/06/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Bình Chánh - huyện Châu Phú (15/06/2020)

 

Từ ngày 17/6 đến 19/6/2020, Giám sát kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (15/06/2020)

 

Tri Tôn: Công bố quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (12/06/2020)

 

Tịnh Biên: Công bố quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (12/06/2020)