Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (03/02/2021)

 

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV (03/02/2021)

 

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (03/02/2021)

 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước tại buổi họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (02/02/2021)

 

Dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV (01/02/2021)

 

Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (29/01/2021)

 

Hướng dẫn về các mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử (29/01/2021)

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà công nhân lao động (29/01/2021)

 

Hướng dẫn về cách tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (29/01/2021)

 

An Giang họp mặt hơn 200 nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, Việt kiều tiêu biểu (28/01/2021)

 

An Giang: Tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (28/01/2021)

 

Triển khai kịp thời các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử (28/01/2021)

 

Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử (27/01/2021)

 

Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân (27/01/2021)

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chúc tết Công ty CP Nafoods miền Nam (26/01/2021)

 

Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (26/01/2021)

 

Hội đồng bầu cử Quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (26/01/2021)

 

Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (25/01/2021)

 

Thoại Sơn: Triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban bầu cử (25/01/2021)

 

Giám sát hoạt động của đại biểu dân cử HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu (25/01/2021)