Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổ chức Kỳ họp cuối năm 2019 (19/12/2019)

 

Đề nghị công nhận thị trấn An Châu, huyện Châu Thành là đô thị loại IV (19/12/2019)

 

Kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới (19/12/2019)

 

Kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (18/12/2019)

 

Ban hành Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025 (18/12/2019)

 

Tri Tôn tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 12 (18/12/2019)

 

Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (17/12/2019)

 

Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú là đô thị loại IV (17/12/2019)

 

Thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang (17/12/2019)

 

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, Châu Phú và Thoại Sơn tổ chức kỳ họp cuối năm 2019 (16/12/2019)

 

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 (13/12/2019)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (11/12/2019)

 

An Giang: Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp (11/12/2019)

 

Giải pháp khắc phục tình trạng án quá thời hạn chuẩn bị xét xử (11/12/2019)

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy (11/12/2019)

 

Giải pháp giúp các Hợp tác xã vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (11/12/2019)

 

Giải pháp quản lý, giám sát chất lượng môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và vùng nuôi thủy sản (11/12/2019)

 

Giải pháp tăng cường chấp hành pháp luật, an toàn vệ sinh lao động và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (11/12/2019)

 

Giải pháp nâng cao chất lượng Trạm Y tế cấp xã (11/12/2019)

 

Giải pháp tái đàn và việc thực hiện các chính sách, hỗ trợ cho hộ chăn nuôi (11/12/2019)