Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn tổ chức thành công kỳ họp thứ 12 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (27/12/2019)

 

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (27/12/2019)

 

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (26/12/2019)

 

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XI tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 10 (25/12/2019)

 

Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (25/12/2019)

 

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh đổi mới và hiệu quả (25/12/2019)

 

Một năm nhìn lại hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú (20/12/2019)

 

HĐND thị xã Tân Châu Khóa VI, tổ chức kỳ họp thứ 11, đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (20/12/2019)

 

Thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 (19/12/2019)

 

Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang” (19/12/2019)

 

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổ chức Kỳ họp cuối năm 2019 (19/12/2019)

 

Đề nghị công nhận thị trấn An Châu, huyện Châu Thành là đô thị loại IV (19/12/2019)

 

Kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới (19/12/2019)

 

Kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (18/12/2019)

 

Ban hành Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025 (18/12/2019)

 

Tri Tôn tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 12 (18/12/2019)

 

Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (17/12/2019)

 

Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú là đô thị loại IV (17/12/2019)

 

Thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang (17/12/2019)

 

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, Châu Phú và Thoại Sơn tổ chức kỳ họp cuối năm 2019 (16/12/2019)