Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg (31/03/2020)

 

Tạm dừng tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (31/03/2020)

 

Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh (30/03/2020)

 

Chỉ thị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn cao điểm (30/03/2020)

 

An Giang quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (27/03/2020)

 

Các đơn vị tuyệt đối không chủ quan và phải luôn chủ động, sẵn sàng ứng phó với Covid-19 kể cả tình huống xấu nhất (25/03/2020)

 

Họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành (25/03/2020)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang, đơn vị huyện Phú Tân họp thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) (24/03/2020)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (24/03/2020)

 

An Giang: Nâng mức ứng phó và khẩn trương triển khai biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (23/03/2020)

 

An Giang triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Kết luận của Thủ tướng tại Thông báo số 118 của Văn phòng Chính phủ (22/03/2020)

 

An Giang tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lên mức độ cao hơn (20/03/2020)

 

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh họp thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) (20/03/2020)

 

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát chuẩn bị cho công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh (19/03/2020)

 

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh (18/03/2020)

 

Tạm dừng các hoạt động các dịch vụ game online, karaoke, massage, quán bar, vũ trường kể từ ngày 18/3 (16/03/2020)

 

Từ ngày 19/3 đến 24/3/2020, họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở các huyện, thị xã, thành phố (16/03/2020)

 

Họp đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (16/03/2020)

 

Giám sát “việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” trên địa bàn tỉnh (11/03/2020)

 

Kỳ họp lần thứ mười hai (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Long Xuyên khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2021 (10/03/2020)