Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

An Giang tiếp và làm việc với Đoàn Công tác Tổng cục Khí tượng Thủy văn (27/06/2019)

 

An Giang: Tăng cường thực hiện pháp luật lao động và công đoàn trong doanh nghiệp (27/06/2019)

 

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Bình Hòa, An Hòa, huyện Châu Thành (27/06/2019)

 

Triệu tập kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (27/06/2019)

 

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (26/06/2019)

 

Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại An Giang (26/06/2019)

 

An Giang hoàn thành cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (25/06/2019)

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần bảy Quốc hội khóa XIV, tại thị trấn Núi Sập (25/06/2019)

 

Hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV (25/06/2019)

 

Thông qua Đề án thành lập thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn (25/06/2019)

 

An Giang làm tốt công tác bảo hiểm y tế (24/06/2019)

 

Họp thống nhất các nội dung liên quan đến các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (24/06/2019)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, khóa XIV tại huyện Chợ Mới (24/06/2019)

 

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Núi Tô (20/06/2019)

 

Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 (19/06/2019)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã An Phú, An Nông và thị trấn Tịnh Biên huyện Tịnh Biên (19/06/2019)

 

Họp thống nhất các nội dung liên quan đến các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (19/06/2019)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Châu Thành họp đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (19/06/2019)

 

Tân Châu: HọpTổ Đại biểu HĐND tỉnh, thảo luận và cho ý kiến các báo cáo, tờ trình thông qua kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh (19/06/2019)

 

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (19/06/2019)