Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Y tế (15/03/2019)

 

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc (14/03/2019)

 

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Trung tâm y tế huyện An Phú (12/03/2019)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri về doanh nghiệp nộp tiền chuyển từ đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (12/03/2019)

 

Bộ Giao thông - Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri về đẩy nhanh tiến độ cầu Châu Đốc (11/03/2019)

 

Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri về đầu tư hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long (08/03/2019)

 

Huyện Châu Thành, bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (07/03/2019)

 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự hội nghị tập huấn về công tác thẩm tra và giám sát ngân sách (06/03/2019)

 

Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri về triển khai tuyến tránh Long Xuyên (06/03/2019)

 

Thống nhất quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2019 (06/03/2019)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” (05/03/2019)

 

Cử tri kiến nghị một số vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 (25/02/2019)

 

Từ ngày 12/3 - 15/3/2019, Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề lĩnh vực y tế (21/02/2019)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang giám sát “về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” (18/02/2019)

 

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh (09/02/2019)

 

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh An Giang chúc tết tại huyện Châu Thành, Châu Phú (28/01/2019)

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị cử tri An Giang về việc đề nghị hướng dẫn thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (23/01/2019)

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị cử tri An Giang về việc bổ sung ngành Du lịch vào danh mục các ngành, nghề được ưu đãi đầu tư (23/01/2019)

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV (22/01/2019)

 

Huyện Tịnh Biên: Phê chuẩn Kế hoạch hỗ trợ vay vốn phát triển các làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện (17/01/2019)