Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Long Xuyên (16/06/2020)

 

Công bố quyết định cán bộ của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Châu Thành (16/06/2020)

 

An Giang: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn trước kỳ họp giữa năm 2020 (16/06/2020)

 

An Giang: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân trước kỳ họp giữa năm 2020 (15/06/2020)

 

An Giang: Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ 14 (bất thường) khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 (15/06/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Bình Chánh - huyện Châu Phú (15/06/2020)

 

Từ ngày 17/6 đến 19/6/2020, Giám sát kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (15/06/2020)

 

Tri Tôn: Công bố quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (12/06/2020)

 

Tịnh Biên: Công bố quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (12/06/2020)

 

Xem xét nhiều báo cáo chuyên đề tại kỳ họp lần thứ 15 HĐND thành phố Châu Đốc (12/06/2020)

 

Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (11/06/2020)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thoại Sơn thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (11/06/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Bình Mỹ - Huyện Châu Phú (11/06/2020)

 

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tịnh Biên trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (11/06/2020)

 

Thoại Sơn: Thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện (10/06/2020)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 14 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 (10/06/2020)

 

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Châu Thành trước kỳ họp thứ 15 (09/06/2020)

 

Thông qua mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất sân vận động tỉnh (09/06/2020)

 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Tịnh Biên trước kỳ họp giữa năm 2020 (09/06/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri tại thị trấn Cái Dầu - huyện Châu Phú (08/06/2020)