Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Bí thư Thị ủy - Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Xương (29/05/2019)

 

Chợ Mới: Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Kiến An (29/05/2019)

 

Kỳ họp lần thứ 10 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp (28/05/2019)

 

Thông qua Nghị quyết ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang phục vụ cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (28/05/2019)

 

An Giang: Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ (28/05/2019)

 

Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (27/05/2019)

 

Tri Tôn: Cử phiên dịch ở những điểm tiếp xúc cử tri có đông đồng bào dân tộc Khmer (27/05/2019)

 

Xem xét tiến độ triển khai các công trình trọng điểm (27/05/2019)

 

Họp thảo luận Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh (24/05/2019)

 

Châu Phú: Xem xét tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn huyện (23/05/2019)

 

Ngày làm việc thứ 3, Quốc hội thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 (22/05/2019)

 

Quốc hội xem xét kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (22/05/2019)

 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên (22/05/2019)

 

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (21/05/2019)

 

Các nội dung, Chương trình ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (21/05/2019)

 

Triệu tập Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (21/05/2019)

 

HĐND huyện Tri Tôn họp liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10 (21/05/2019)

 

Cử tri tỉnh An Giang gửi gắm nhiều tâm tư nguyện vọng đến Kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 (20/05/2019)

 

Hôm nay 20/5/2019, Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ bảy, khóa XIV (20/05/2019)

 

Giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp (20/05/2019)