Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh: Miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh (07/12/2018)

 

An Giang: Tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 (06/12/2018)

 

Nội dung chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh (06/12/2018)

 

Khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (06/12/2018)

 

Cử tri quan tâm gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh (05/12/2018)

 

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu (05/12/2018)

 

Châu Phú: Họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đóng góp các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết (04/12/2018)

 

Xem xét kết quả triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Tân Châu (04/12/2018)

 

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh, chất vấn nhiều nội dung cử tri quan tâm (03/12/2018)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên (30/11/2018)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên (30/11/2018)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Long Châu (30/11/2018)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn (30/11/2018)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại phường Long Châu, thị xã Tân Châu (29/11/2018)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Vĩnh Khánh (29/11/2018)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Châu Phú sau kỳ họp (29/11/2018)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Bình Đức báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIV (29/11/2018)

 

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Giàu và Hồ Thanh Bình tiếp xúc cử tri thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (28/11/2018)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành (28/11/2018)

 

Thẩm tra tình hình kinh tế - ngân sách năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2019 (23/11/2018)