Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Công tác xây dựng Đảng góp phần phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn (17/07/2019)

 

Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức sơ kết công tác Hội và công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 (17/07/2019)

 

Huyện ủy Thoại Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (16/07/2019)

 

Phú Tân họp Ban Chấp hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 (16/07/2019)

 

Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè tình nguyện tỉnh An Giang thăm các chiến sĩ tại mặt trận huyện Châu Thành (16/07/2019)

 

Nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp (16/07/2019)

 

Chợ Mới Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 (15/07/2019)

 

Triển khai thi hành luật Quy hoạch cần khẩn trương và xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng (15/07/2019)

 

Ra quân chiến dịch “ Hành quân xanh” kỷ niệm 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (12/07/2019)

 

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ IV (mở rộng) (10/07/2019)

 

Tân Châu: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 17 (mở rộng) (10/07/2019)

 

An Giang: Sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 (09/07/2019)

 

“Dân vận khéo” ở Châu Thành (09/07/2019)

 

Châu Thành tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 32 mở rộng (08/07/2019)

 

Tỉnh Đoàn An Giang ra quân dọn vệ sinh và thay hoa nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh (08/07/2019)

 

Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp cần bám sát thực tiễn của từng đơn vị (08/07/2019)

 

Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Long Xuyên khóa XI (05/07/2019)

 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang với công tác đối ngoại nhân dân (04/07/2019)

 

Hội nghị đóng góp văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (03/07/2019)

 

Châu Thành Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 (03/07/2019)