Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

An Giang hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh (23/11/2020)

 

Phú Tân qua 05 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (19/11/2020)

 

Phú Tân có 13 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11/2020)

 

An Giang gặp gỡ các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ trong tỉnh (18/11/2020)

 

Vẻ vang 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2020)

 

Huy động xã hội đóng góp trên 908 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo (17/11/2020)

 

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) (17/11/2020)

 

An Giang kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (17/11/2020)

 

Châu Thành họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (17/11/2020)

 

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (16/11/2020)

 

Viếng nhà bia truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh An Giang (16/11/2020)

 

Hội thảo cấp Quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” (11/11/2020)

 

An Giang: Ủy ban MTTQ tỉnh góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng (10/11/2020)

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã (10/11/2020)

 

Khảo sát nắm dư luận trong Nhân dân liên quan đến lĩnh vực xã hội năm 2020 trên địa bàn huyện Tịnh Biên (09/11/2020)

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thoại Sơn (09/11/2020)

 

Tịnh Biên chọn ấp Vĩnh Tâm – xã Vĩnh Trung tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 (09/11/2020)

 

Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm (09/11/2020)

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện An Phú (05/11/2020)

 

An Giang: Trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020” trên mạng xã hội Facebook (05/11/2020)