Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn (bất thường), nhiệm kỳ 2020 – 2025 (04/12/2020)

 

Tri Tôn: Hội nghị đối thoại với nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020 (03/12/2020)

 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang với công tác tham gia xây dựng chính quyền (03/12/2020)

 

Phát huy vai trò của cấp uỷ, chính quyền góp phần nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội (02/12/2020)

 

Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 - 2020 (01/12/2020)

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (01/12/2020)

 

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) (30/11/2020)

 

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) (30/11/2020)

 

Giao ban công tác Mặt trận Cụm các tỉnh Nam Sông Hậu (27/11/2020)

 

Bàn giao 30 căn nhà Đại đoàn kết tại thị xã Tân Châu, huyện An Phú và Châu Phú (26/11/2020)

 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, hỗ trợ cho các hộ có nhà bị cháy ở thành phố Châu Đốc (26/11/2020)

 

An Giang: Phát huy vai trò tuổi trẻ Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (25/11/2020)

 

An Giang phát huy tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc xây dựng và phát triển quê hương (25/11/2020)

 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác Mặt trận năm 2020 (25/11/2020)

 

An Giang hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh (23/11/2020)

 

Phú Tân qua 05 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (19/11/2020)

 

Phú Tân có 13 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11/2020)

 

An Giang gặp gỡ các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ trong tỉnh (18/11/2020)

 

Vẻ vang 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2020)

 

Huy động xã hội đóng góp trên 908 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo (17/11/2020)