Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Tịnh Biên: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 (23/07/2019)

 

Hội thi Báo cáo viên giỏi của Đoàn tỉnh An Giang lần thứ II năm 2019 (19/07/2019)

 

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII huyện Tân Châu (19/07/2019)

 

Không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang (18/07/2019)

 

Khai mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 (18/07/2019)

 

Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2019 – 2024 (17/07/2019)

 

Công tác xây dựng Đảng góp phần phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn (17/07/2019)

 

Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức sơ kết công tác Hội và công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 (17/07/2019)

 

Huyện ủy Thoại Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (16/07/2019)

 

Phú Tân họp Ban Chấp hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 (16/07/2019)

 

Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè tình nguyện tỉnh An Giang thăm các chiến sĩ tại mặt trận huyện Châu Thành (16/07/2019)

 

Nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp (16/07/2019)

 

Chợ Mới Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 (15/07/2019)

 

Triển khai thi hành luật Quy hoạch cần khẩn trương và xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng (15/07/2019)

 

Ra quân chiến dịch “ Hành quân xanh” kỷ niệm 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (12/07/2019)

 

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ IV (mở rộng) (10/07/2019)

 

Tân Châu: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 17 (mở rộng) (10/07/2019)

 

An Giang: Sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 (09/07/2019)

 

“Dân vận khéo” ở Châu Thành (09/07/2019)

 

Châu Thành tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 32 mở rộng (08/07/2019)