Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đại hội Đảng

Thoại Sơn với những công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (03/08/2020)

 

Đồng chí Võ Nguyên Nam tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Chợ Mới khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) (03/08/2020)

 

Đảng bộ huyện Chợ Mới khát vọng quyết tâm đột phá, đưa kinh tế-xã hội phát triển nhanh và toàn diện (31/07/2020)

 

Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh tái đắc cử Bí thư huyện ủy Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (30/07/2020)

 

Châu Thành đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (30/07/2020)

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) thành công tốt đẹp (30/07/2020)

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (29/07/2020)

 

Đồng chí Thái Minh Hiển tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) (29/07/2020)

 

Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp: Xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 (29/07/2020)

 

Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (29/07/2020)

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (27/07/2020)

 

Công an huyện Tịnh Biên thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hướng tới Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng (23/07/2020)

 

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” (23/07/2020)

 

Long Xuyên: Họp tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh An Giang (23/07/2020)

 

Tri Tôn họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đóng góp văn kiện đại hội Đảng (23/07/2020)

 

Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16/07/2020)

 

Khai mạc Đại hội điểm Đảng bộ huyện Châu Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16/07/2020)

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16/07/2020)

 

Đảng bộ Công an Thành phố Long Xuyên – Chặng đường 5 năm với những thành tựu vượt bật (15/07/2020)

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Châu Đốc thành công tốt đẹp (01/07/2020)