Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Các cấp Công đoàn An Giang thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh (22/09/2020)

 

Thông báo về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (21/09/2020)

 

Tài liệu Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16/09/2020)

 

Phú Tân triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (11/09/2020)

 

An Giang hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 (08/09/2020)

 

Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các sự kiện chính trị quan trọng (04/09/2020)

 

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV (03/09/2020)

 

Bộ chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh (30/08/2020)

 

Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây đắc cử Bí thư Thành ủy Long Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (28/08/2020)

 

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Long Xuyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (27/08/2020)

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, thành công tốt đẹp (17/08/2020)

 

Đồng chí Lê Nguyên Châu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Phú Tân (17/08/2020)

 

Đại tá Đinh Văn Nơi tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh An Giang khóa XII (17/08/2020)

 

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (13/08/2020)

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10/08/2020)

 

Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII thành công tốt đẹp (10/08/2020)

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp (10/08/2020)

 

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (06/08/2020)

 

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Thoại Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Huy động mọi nguồn lực đưa Thoại Sơn phát triển nhanh, bền vững (06/08/2020)

 

Thoại Sơn với những công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (03/08/2020)