Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Những quyết sách quan trọng qua các kỳ Đại hội Đảng (28/01/2021)

 

Ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII: Thảo luận Văn kiện đại hội (27/01/2021)

 

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (26/01/2021)

 

Đại hội XIII: Thông qua quy chế bầu cử trong Đảng với nhiều điểm mới (25/01/2021)

 

ĐẠI HỘI XIII của Đảng: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai (25/01/2021)

 

Sáng nay 25/1, Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (25/01/2021)

 

Công an tỉnh tăng cường kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tốt Đại hội lần thứ XIII của Đảng (25/01/2021)

 

Các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam (25/01/2021)

 

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân (21/10/2020)

 

Tân Châu nỗ lực đưa Nghị quyết Đảng bộ thị xã, lần thứ XII vào cuộc sống (28/09/2020)

 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/09/2020)

 

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (25/09/2020)

 

Thông cáo báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 25/9/2020 (25/09/2020)

 

Hình ảnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/09/2020)

 

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang (25/09/2020)

 

Kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/09/2020)

 

Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) (24/09/2020)

 

Thông cáo báo chí Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (24/09/2020)

 

An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của tỉnh (24/09/2020)

 

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (24/09/2020)