Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

Châu Thành tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ (08/03/2019)

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang (01/03/2019)

 

Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá cải cách hành chính năm 2018 (28/02/2019)

 

An Giang: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm lại 5 cán bộ (26/02/2019)

 

Từng bước nâng dần tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến mức độ 3 (25/02/2019)

 

Tân Châu cải cách hành chính để thu hút đầu tư, đột phá phát triển kinh tế xã hội (19/02/2019)

 

Hội nghị tổng kết công tác nội vụ, cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 (24/01/2019)

 

Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ (21/01/2019)

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019 (16/01/2019)

 

Tân Châu tập huấn, bồi dưỡng công tác Cải cách hành chính - PAPI (11/01/2019)

 

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (10/01/2019)

 

Kiện toàn Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (07/01/2019)

 

Trao quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (03/01/2019)

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (27/12/2018)

 

Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (27/12/2018)

 

Kế hoạch triển khai Nghị định Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (27/12/2018)

 

Tân Châu: Đẩy mạnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (27/12/2018)

 

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới (27/12/2018)

 

Hội thi thanh niên chung tay cải cách hành chính năm 2018 (27/12/2018)

 

Những điểm mới cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 (27/12/2018)