Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

An Giang: Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Ninh (24/05/2019)

 

Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh: tập huấn chuyên đề về hình sự và tố tụng hình sự (23/05/2019)

 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019 (21/05/2019)

 

Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (17/05/2019)

 

Từ ngày 25/6/2019,Trưởng thôn, ấp được hưởng phụ cấp đến 3 lần mức lương cơ sở/tháng (15/05/2019)

 

Có thể nộp tờ khai lệ phí môn bài theo hình thức điện tử (10/05/2019)

 

Triển khai kế hoạch xây dựng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (09/05/2019)

 

Công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang (09/05/2019)

 

An Giang: Tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các Sở, ngành tỉnh (08/05/2019)

 

An Giang nhân rộng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND (08/05/2019)

 

Bộ Tư pháp họp thẩm định dự án Bộ luật Lao động sửa đổi (08/05/2019)

 

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 (03/05/2019)

 

Châu Thành thực hiện dịch vụ công trực tuyến (02/05/2019)

 

An Giang: Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (26/04/2019)

 

Tân Châu: Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 18 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý (24/04/2019)

 

Hội thảo Phân tích, đánh giá chuyên sâu về tác động của Chỉ số PCI đến môi trường kinh doanh tỉnh An Giang (19/04/2019)

 

Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng CNTT gắn với CCHC năm 2019 (19/04/2019)

 

Triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (18/04/2019)

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh (17/04/2019)

 

Khai trương điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện (16/04/2019)