Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

An Giang: Ứng dụng CNTT giải quyết công việc, thủ tục hành chính để phòng chống dịch Covid-19 (06/04/2020)

 

Thủ tướng phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 (30/03/2020)

 

An Giang quan tâm nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính (30/03/2020)

 

Mở rộng phương thức thanh toán trực tuyến trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh An Giang (25/03/2020)

 

Quy định mới về công tác văn thư (18/03/2020)

 

An Giang: Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy (16/03/2020)

 

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (13/03/2020)

 

Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (09/03/2020)

 

Cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn (06/03/2020)

 

Triển khai kế hoạch tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và xác định chỉ số CCHC năm 2019 (04/03/2020)

 

Hướng dẫn thực hiện kéo dài nhiệm kỳ hoạt động Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017-2022 trên địa bàn tỉnh (24/02/2020)

 

An Giang: Thực hiện đồng bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa (24/02/2020)

 

An Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương (20/02/2020)

 

Hội nghị tổng kết công tác nội vụ, cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019 (20/02/2020)

 

An Giang: Ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính (19/02/2020)

 

An Giang: Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (19/02/2020)

 

An Giang: Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả quan trọng (18/02/2020)

 

An Giang: Công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (18/02/2020)

 

An Giang thực hiện tốt việc gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử (13/02/2020)

 

An Giang triển khai tốt việc thúc đẩy, nâng cao hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia (12/02/2020)