Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

An Giang: sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan làm công tác nội chính, tư pháp theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả (13/01/2021)

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần giúp Tòa án nhân dân tỉnh An Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách tư pháp (11/01/2021)

 

Năm 2021 An Giang đặt mục tiêu chỉ số PAPI, PCI đứng trong nhóm 15 cả nước (11/01/2021)

 

Năm 2021, An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 98% người dân được hỏi hài lòng về sự phục vụ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính (08/01/2021)

 

An Giang: Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 (07/01/2021)

 

Chính phủ bãi bỏ 65 Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (06/01/2021)

 

An Giang ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (05/01/2021)

 

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến 2.700 (31/12/2020)

 

Ngành Nội vụ vượt mục tiêu được giao về tinh giản biên chế (30/12/2020)

 

Công an tỉnh An Giang triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến “cấp hộ chiếu phổ thông bằng tờ khai điện tử” (29/12/2020)

 

An Giang: Nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính năm 2020 (25/12/2020)

 

Khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (24/12/2020)

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo công tác Tư pháp (24/12/2020)

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang (22/12/2020)

 

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp (21/12/2020)

 

Công tác lưu trữ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước (21/12/2020)

 

Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả xây dựng, triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (30/11/2020)

 

An Giang ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng (24/11/2020)

 

Kiểm tra, giám sát tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại An Giang (20/11/2020)

 

Kiểm tra cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang (09/11/2020)