Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

Kế hoạch triển khai Nghị định Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (27/12/2018)

 

Tân Châu: Đẩy mạnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (27/12/2018)

 

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới (27/12/2018)

 

Hội thi thanh niên chung tay cải cách hành chính năm 2018 (27/12/2018)

 

Những điểm mới cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 (27/12/2018)

 

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Xương nỗ lực cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực (27/12/2018)

 

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính năm 2018 (27/12/2018)

 

Quyết định Thành lập Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang (27/12/2018)

 

Phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (27/12/2018)

 

Lộ trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trong 24 tháng (27/12/2018)

 

Từ ngày 06/11/2018 đến ngày 09/11/2018, Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (27/12/2018)

 

UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh (27/12/2018)

 

Châu Thành đẩy mạnh cải cách hành chính (18/12/2018)

 

Tịnh Biên với mô hình “3 không” trong thủ tục cải cách hành chính bước đầu mang lại hiệu ứng tích cực (17/12/2018)

 

Chợ Mới đẩy mạnh cải cách hành chính (07/12/2018)

 

TAND tỉnh An Giang bổ nhiệm mới Chánh tòa Tòa Hình sự và Phó Chánh tòa Tòa Kinh tế (07/12/2018)

 

Sở Thông tin- Truyền thông triển khai Kế hoạch cập nhật quy trình, thủ tục hành chính và hướng dẫn sử dụng phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang (07/12/2018)

 

Tịnh Biên triển khai kế hoạch thực hiện mô hình 3 không tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (07/12/2018)

 

Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang (07/12/2018)

 

An Giang: Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh (04/12/2018)