Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

An Giang công bố 715 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (09/04/2020)

 

An Giang: Ứng dụng CNTT giải quyết công việc, thủ tục hành chính để phòng chống dịch Covid-19 (06/04/2020)

 

Thủ tướng phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 (30/03/2020)

 

An Giang quan tâm nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính (30/03/2020)

 

Mở rộng phương thức thanh toán trực tuyến trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh An Giang (25/03/2020)

 

Quy định mới về công tác văn thư (18/03/2020)

 

An Giang: Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy (16/03/2020)

 

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (13/03/2020)

 

Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (09/03/2020)

 

Cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn (06/03/2020)

 

Triển khai kế hoạch tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và xác định chỉ số CCHC năm 2019 (04/03/2020)

 

Hướng dẫn thực hiện kéo dài nhiệm kỳ hoạt động Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017-2022 trên địa bàn tỉnh (24/02/2020)

 

An Giang: Thực hiện đồng bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa (24/02/2020)

 

An Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương (20/02/2020)

 

Hội nghị tổng kết công tác nội vụ, cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019 (20/02/2020)

 

An Giang: Ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính (19/02/2020)

 

An Giang: Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (19/02/2020)

 

An Giang: Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả quan trọng (18/02/2020)

 

An Giang: Công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (18/02/2020)

 

An Giang thực hiện tốt việc gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử (13/02/2020)