Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

An Giang: Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 (04/02/2020)

 

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Huỳnh Thị Nguyệt Hồng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy (09/01/2020)

 

Công tác cải cách hành chính năm 2019 ở huyện Chợ Mới (09/01/2020)

 

Tích hợp thủ tục khởi sự kinh doanh, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp (08/01/2020)

 

Triển khai thực hiện các giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh (07/01/2020)

 

Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh (07/01/2020)

 

An Giang: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích (27/12/2019)

 

An Giang hoàn thành kết nối, liên thông dữ liệu qua nền tảng NGSP: Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC (24/12/2019)

 

Hội thảo bộ chỉ số và phương pháp luận DDCI An Giang (23/12/2019)

 

An Giang: Ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 (18/12/2019)

 

Nhiều sáng kiến, hiến kế cải cách hành chính hay, cần nhân rộng (13/12/2019)

 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia chính thức vận hành: Tiết kiệm chi phí, cải cách thực chất, lấy người dân làm trung tâm (10/12/2019)

 

Châu Phú Hội thảo giải pháp thực hiện tăng tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực chính trị (05/12/2019)

 

Châu Thành trao Quyết định công tác cán bộ thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy quản lý (29/11/2019)

 

An Giang: Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng (28/11/2019)

 

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã dôi dư trên địa bàn tỉnh An Giang (27/11/2019)

 

Chợ Mới: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ (26/11/2019)

 

An Giang: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia (15/11/2019)

 

Thị trấn Óc Eo với mô hình hỗ trợ thủ tục hành chính trong đồng bào Khmer (14/11/2019)

 

Nhiều sáng kiến, hiến kế cải cách hành chính hay sẽ được nhân rộng (13/11/2019)