Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

Chính thức cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử cho người dân (27/01/2021)

 

An Giang: Triển khai thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (22/01/2021)

 

An Giang: Hơn 70.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền các hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (20/01/2021)

 

An Giang: Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh (20/01/2021)

 

Tri Tôn quyết tâm thực hiện năm cải cách hành chính 2021 (20/01/2021)

 

Triển khai công tác Tư pháp tỉnh An Giang năm 2021 (18/01/2021)

 

Châu Thành tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2020 (18/01/2021)

 

An Giang: sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan làm công tác nội chính, tư pháp theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả (13/01/2021)

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần giúp Tòa án nhân dân tỉnh An Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách tư pháp (11/01/2021)

 

Năm 2021 An Giang đặt mục tiêu chỉ số PAPI, PCI đứng trong nhóm 15 cả nước (11/01/2021)

 

Năm 2021, An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 98% người dân được hỏi hài lòng về sự phục vụ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính (08/01/2021)

 

An Giang: Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 (07/01/2021)

 

Chính phủ bãi bỏ 65 Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (06/01/2021)

 

An Giang ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (05/01/2021)

 

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến 2.700 (31/12/2020)

 

Ngành Nội vụ vượt mục tiêu được giao về tinh giản biên chế (30/12/2020)

 

Công an tỉnh An Giang triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến “cấp hộ chiếu phổ thông bằng tờ khai điện tử” (29/12/2020)

 

An Giang: Nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính năm 2020 (25/12/2020)

 

Khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (24/12/2020)

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo công tác Tư pháp (24/12/2020)