Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

Giải quyết thủ tục về lĩnh vực điện, nước tại Trung tâm phục vụ hành chính công (08/03/2021)

 

Đến năm 2025, An Giang hoàn thành số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính (05/03/2021)

 

An Giang định hướng phát triển Văn phòng Thừa phát lại (05/03/2021)

 

Những điều cần biết khi làm thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử (05/03/2021)

 

Đoàn công tác công an tỉnh An Giang làm việc tại huyện Châu Phú về việc phối hợp tuyên truyền việc cấp và quản lý Căn cước công dân gắn chíp điện tử (04/03/2021)

 

Tri Tôn tổ chức cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử (03/03/2021)

 

An Giang: Công bố 08 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch (02/03/2021)

 

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2021 (26/02/2021)

 

Tuyên truyền và hướng dẫn cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử (25/02/2021)

 

An Giang: Phát động thi đua trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (24/02/2021)

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang (09/02/2021)

 

Lưu động làm căn cước công dân gắn chíp phục vụ Nhân dân (08/02/2021)

 

Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện An Phú (29/01/2021)

 

Chính thức cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử cho người dân (27/01/2021)

 

An Giang: Triển khai thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (22/01/2021)

 

An Giang: Hơn 70.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền các hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (20/01/2021)

 

An Giang: Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh (20/01/2021)

 

Tri Tôn quyết tâm thực hiện năm cải cách hành chính 2021 (20/01/2021)

 

Triển khai công tác Tư pháp tỉnh An Giang năm 2021 (18/01/2021)

 

Châu Thành tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2020 (18/01/2021)