Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

An Giang: Thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (01/10/2019)

 

An Giang: Nhiều mô hình giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính hiệu quả (24/09/2019)

 

An Giang: Ban hành 180 TTHC thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp (23/09/2019)

 

Kết quả trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại An Giang (20/09/2019)

 

Các đơn vị ngành y tế cần quyết liệt triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt (20/09/2019)

 

Tiện ích chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ điện tử (19/09/2019)

 

Châu Thành sơ kết công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 (19/09/2019)

 

Các quy định, chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức cần phải thực hiện trong văn hoá công vụ (17/09/2019)

 

An Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện văn hoá công vụ (17/09/2019)

 

Hướng dẫn thực hiện Thể lệ Hội thi Tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019 (11/09/2019)

 

Đoàn công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (09/09/2019)

 

Phải kịp thời cập nhật những quy định mới trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (06/09/2019)

 

Họp triển khai hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh 2019 (04/09/2019)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (04/09/2019)

 

An Giang: Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (03/09/2019)

 

An Giang tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 (03/09/2019)

 

Kế hoạch phối hợp Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019 (01/09/2019)

 

Huyện ủy Châu Thành tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra số 1149 của Bộ chính trị (30/08/2019)

 

An Giang: Năm 2020 giảm 182 biên chế công chức (29/08/2019)

 

Năm 2020, Chính phủ cắt giảm hơn 6.000 biên chế công chức (28/08/2019)