Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

An Giang: Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (26/04/2019)

 

Tân Châu: Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 18 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý (24/04/2019)

 

Hội thảo Phân tích, đánh giá chuyên sâu về tác động của Chỉ số PCI đến môi trường kinh doanh tỉnh An Giang (19/04/2019)

 

Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng CNTT gắn với CCHC năm 2019 (19/04/2019)

 

Triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (18/04/2019)

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh (17/04/2019)

 

Khai trương điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện (16/04/2019)

 

Ban thường vụ Huyện ủy Châu Phú trao quyết định điều động, bổ nhiệm 14 cán bộ (12/04/2019)

 

Chợ Mới lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ (12/04/2019)

 

Chỉ số PAPI An Giang tiếp tục thuộc nhóm trung bình cao (03/04/2019)

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh phấn đấu nâng dần tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến mức độ 3 (03/04/2019)

 

Chỉ số PCI tỉnh An Giang năm 2018: Kết quả của nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư (02/04/2019)

 

An Giang: Năm 2018 Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 6,92 điểm (02/04/2019)

 

Phát hành văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia (21/03/2019)

 

Châu Thành công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo năm 2019 (14/03/2019)

 

Khai trương phần mềm tư vấn pháp luật trực tuyến của Công đoàn Việt Nam (14/03/2019)

 

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (13/03/2019)

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ (13/03/2019)

 

Khai trương Trục Liên thông văn bản quốc gia (12/03/2019)

 

Châu Thành tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ (08/03/2019)