Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

Phát hành văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia (21/03/2019)

 

Châu Thành công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo năm 2019 (14/03/2019)

 

Khai trương phần mềm tư vấn pháp luật trực tuyến của Công đoàn Việt Nam (14/03/2019)

 

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (13/03/2019)

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ (13/03/2019)

 

Khai trương Trục Liên thông văn bản quốc gia (12/03/2019)

 

Châu Thành tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ (08/03/2019)

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang (01/03/2019)

 

Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá cải cách hành chính năm 2018 (28/02/2019)

 

An Giang: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm lại 5 cán bộ (26/02/2019)

 

Từng bước nâng dần tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến mức độ 3 (25/02/2019)

 

Tân Châu cải cách hành chính để thu hút đầu tư, đột phá phát triển kinh tế xã hội (19/02/2019)

 

Hội nghị tổng kết công tác nội vụ, cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 (24/01/2019)

 

Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ (21/01/2019)

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019 (16/01/2019)

 

Tân Châu tập huấn, bồi dưỡng công tác Cải cách hành chính - PAPI (11/01/2019)

 

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (10/01/2019)

 

Kiện toàn Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (07/01/2019)

 

Trao quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (03/01/2019)

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (27/12/2018)