Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019 (16/01/2019)

 

Tân Châu tập huấn, bồi dưỡng công tác Cải cách hành chính - PAPI (11/01/2019)

 

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (10/01/2019)

 

Kiện toàn Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (07/01/2019)

 

Trao quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (03/01/2019)

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (27/12/2018)

 

Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (27/12/2018)

 

Kế hoạch triển khai Nghị định Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (27/12/2018)

 

Tân Châu: Đẩy mạnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (27/12/2018)

 

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới (27/12/2018)

 

Hội thi thanh niên chung tay cải cách hành chính năm 2018 (27/12/2018)

 

Những điểm mới cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 (27/12/2018)

 

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Xương nỗ lực cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực (27/12/2018)

 

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính năm 2018 (27/12/2018)

 

Quyết định Thành lập Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang (27/12/2018)

 

Phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (27/12/2018)

 

Lộ trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trong 24 tháng (27/12/2018)

 

Từ ngày 06/11/2018 đến ngày 09/11/2018, Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (27/12/2018)

 

UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh (27/12/2018)

 

Châu Thành đẩy mạnh cải cách hành chính (18/12/2018)