Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

Sở Tài chính lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (04/09/2019)

 

An Giang: Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (03/09/2019)

 

An Giang tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 (03/09/2019)

 

Kế hoạch phối hợp Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019 (01/09/2019)

 

Huyện ủy Châu Thành tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra số 1149 của Bộ chính trị (30/08/2019)

 

An Giang: Năm 2020 giảm 182 biên chế công chức (29/08/2019)

 

Năm 2020, Chính phủ cắt giảm hơn 6.000 biên chế công chức (28/08/2019)

 

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (27/08/2019)

 

An Giang bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (23/08/2019)

 

Thực hiện tuyên truyền nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (22/08/2019)

 

Tịnh Biên tập huấn thử nghiệm hệ thống “Phòng họp không giấy” (19/08/2019)

 

Cải cách thủ tục hành chính thực hiện quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (19/08/2019)

 

An Giang: Học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính tại Quận 12 (16/08/2019)

 

Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Thoại Sơn (15/08/2019)

 

Hiệu quả từ mô hình “Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã” tại An Giang: Mô hình cần nhân rộng (07/08/2019)

 

Hiệu quả từ mô hình “Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã” tại An Giang: Bài toán lựa chọn nhân sự (07/08/2019)

 

Hiệu quả từ mô hình “Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã” tại An Giang: Phù hợp với thực tiễn ở cơ sở (06/08/2019)

 

Hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công An Giang (05/08/2019)

 

Thành phố Châu Đốc: Địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích (01/08/2019)

 

Nâng Chỉ số cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (31/07/2019)