Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

Hiệu quả từ mô hình “Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã” tại An Giang: Bài toán lựa chọn nhân sự (07/08/2019)

 

Hiệu quả từ mô hình “Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã” tại An Giang: Phù hợp với thực tiễn ở cơ sở (06/08/2019)

 

Hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công An Giang (05/08/2019)

 

Thành phố Châu Đốc: Địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích (01/08/2019)

 

Nâng Chỉ số cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (31/07/2019)

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 (29/07/2019)

 

Thoại Sơn: Sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 cấp huyện, cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện (25/07/2019)

 

Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại tỉnh An Giang (24/07/2019)

 

Hợp nhất Chi cục thuế Khu vực trực thuộc Cục thuế tỉnh (24/07/2019)

 

Thường trực Huyện ủy Châu Phú trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ (23/07/2019)

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu quyết tâm xây dựng Chính quyền điện tử (23/07/2019)

 

Quyết định về phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 (23/07/2019)

 

Quyết định về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (23/07/2019)

 

Ngành Nội vụ họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 (19/07/2019)

 

“Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (17/07/2019)

 

Báo cáo Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong giải quyết thủ tục hành chính (10/07/2019)

 

An Giang phân tích kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018 (09/07/2019)

 

An Giang: Kiến nghị Chính phủ giữ nguyên hiện trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh đến năm 2021 (08/07/2019)

 

An Giang nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công (02/07/2019)

 

An Giang: Kết quả rà soát đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (02/07/2019)