Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

Công bố quyết định điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại thị xã Tân Châu (24/10/2019)

 

Phú Tân triển khai thực hiện đề án An Giang điện tử (24/10/2019)

 

An Giang: Quán triệt việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử (24/10/2019)

 

Chợ Mới: Công bố Quyết định công tác cán bộ (23/10/2019)

 

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác điều tra xã hội học tại An Giang (23/10/2019)

 

Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (18/10/2019)

 

Đoàn công tác tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành (15/10/2019)

 

36 TTHC thuộc ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã sẽ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (11/10/2019)

 

An Giang: Thống nhất chủ trương sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn thuộc 05 huyện, thị xã (11/10/2019)

 

An Giang nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 (08/10/2019)

 

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2019 (03/10/2019)

 

Công bố 1.433 thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (03/10/2019)

 

An Giang: Thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (01/10/2019)

 

An Giang: Nhiều mô hình giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính hiệu quả (24/09/2019)

 

An Giang: Ban hành 180 TTHC thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp (23/09/2019)

 

Kết quả trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại An Giang (20/09/2019)

 

Các đơn vị ngành y tế cần quyết liệt triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt (20/09/2019)

 

Tiện ích chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ điện tử (19/09/2019)

 

Châu Thành sơ kết công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 (19/09/2019)

 

Các quy định, chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức cần phải thực hiện trong văn hoá công vụ (17/09/2019)