Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các cấp Hội phụ nữ An Giang tích cực tham gia công tác bầu cử (23/04/2021)

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/04/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn huyện Tịnh Biên (23/04/2021)

 

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (23/04/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện An Phú (22/04/2021)

 

Hướng dẫn việc thực hiện thống nhất màu phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và số lượng thùng phiếu (22/04/2021)

 

Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử (22/04/2021)

 

Tỉnh Đoàn An Giang: Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (20/04/2021)

 

Tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (20/04/2021)

 

Châu Thành họp ủy ban bầu cử thống nhất danh sách 57 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (20/04/2021)

 

Lựa chọn các ứng cử viên thực sự tiêu biểu, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân (20/04/2021)

 

Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử (20/04/2021)

 

An Giang: Phát động thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (16/04/2021)

 

Phú Tân có 60 vị ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (16/04/2021)

 

Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (16/04/2021)

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3: Thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (16/04/2021)

 

Thống nhất lập danh sách giới thiệu 103 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (16/04/2021)

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 (16/04/2021)

 

Tri Tôn: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 (15/04/2021)

 

Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 (15/04/2021)