Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

Năm 2018, An Giang phấn đấu điểm số PCI đạt mức 65 điểm và trở lại nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá hoặc tốt (10/12/2018)

 

Cà phê doanh nhân tiếp tục là nơi giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp (10/12/2018)

 

An Giang: Tiếp tục xác định việc cải thiện chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm (10/12/2018)

 

An Giang: Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017 tăng 6 bậc (10/12/2018)

 

An Giang quyết tâm cải thiện chỉ số PCI năm 2017 (10/12/2018)

 

Hội nghị Phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PCI tỉnh An Giang năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (10/12/2018)