Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

Hội thảo Phân tích, đánh giá chuyên sâu về tác động của Chỉ số PCI đến môi trường kinh doanh tỉnh An Giang (19/04/2019)

 

Triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (18/04/2019)

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh (17/04/2019)

 

Khai trương điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện (16/04/2019)

 

An Giang nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo sự hài lòng người dân, doanh nghiệp (12/04/2019)

 

Làm việc với VCCI Cần Thơ về các giải pháp nâng cao điểm số PCI năm 2019 (10/04/2019)

 

An Giang: Chuẩn bị Hội thảo Phân tích, đánh giá chuyên sâu về tác động của chỉ số PCI đến môi trường kinh doanh tỉnh (10/04/2019)

 

Chỉ số PCI tỉnh An Giang năm 2018: Kết quả của nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư (02/04/2019)

 

Tân Châu cải cách hành chính để thu hút đầu tư, đột phá phát triển kinh tế xã hội (19/02/2019)

 

Kiện toàn Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (07/01/2019)

 

Thủ tướng: An Giang phải có khát vọng vươn lên mạnh mẽ (26/12/2018)

 

An Giang thành lập Hội đồng Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 (26/12/2018)

 

Thoại Sơn triển khai kế hoạch cải cách hành chính và chỉ số quản trị hành chính công năm 2017 (26/12/2018)

 

Tân Châu triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020 (26/12/2018)

 

An Giang cải thiện chỉ số PCI trên tinh thần Quyết tâm – Chịu khó – Dấn thân (26/12/2018)

 

Triển khai thực hiện năm 2017 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 (26/12/2018)

 

An Giang: Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017 nằm trong nhóm điều hành “Tốt” (26/12/2018)

 

Chợ Mới đẩy mạnh cải cách hành chính (26/12/2018)

 

Tân Châu: Đẩy mạnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (26/12/2018)

 

Kết quả sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 (10/12/2018)