Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

Tân Châu cải cách hành chính để thu hút đầu tư, đột phá phát triển kinh tế xã hội (19/02/2019)

 

Kiện toàn Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (07/01/2019)

 

Thủ tướng: An Giang phải có khát vọng vươn lên mạnh mẽ (26/12/2018)

 

An Giang thành lập Hội đồng Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 (26/12/2018)

 

Thoại Sơn triển khai kế hoạch cải cách hành chính và chỉ số quản trị hành chính công năm 2017 (26/12/2018)

 

Tân Châu triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020 (26/12/2018)

 

An Giang cải thiện chỉ số PCI trên tinh thần Quyết tâm – Chịu khó – Dấn thân (26/12/2018)

 

Triển khai thực hiện năm 2017 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 (26/12/2018)

 

An Giang: Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017 nằm trong nhóm điều hành “Tốt” (26/12/2018)

 

Chợ Mới đẩy mạnh cải cách hành chính (26/12/2018)

 

Tân Châu: Đẩy mạnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (26/12/2018)

 

Kết quả sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 (10/12/2018)

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của tỉnh và cải thiện Chỉ số PAPI năm 2017 (10/12/2018)

 

Thay thế cán bộ, công chức lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi (10/12/2018)

 

Trung tâm hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động (10/12/2018)

 

An Giang: Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tăng 28 bậc (10/12/2018)

 

Năm 2018, An Giang phấn đấu điểm số PCI đạt mức 65 điểm và trở lại nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá hoặc tốt (10/12/2018)

 

Cà phê doanh nhân tiếp tục là nơi giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp (10/12/2018)

 

An Giang: Tiếp tục xác định việc cải thiện chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm (10/12/2018)

 

An Giang: Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017 tăng 6 bậc (10/12/2018)