Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

An Giang: Xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (24/05/2019)

 

An Giang: Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Ninh (24/05/2019)

 

Doanh nghiệp là động lực giúp An Giang nâng cao PCI (02/05/2019)

 

Hội thảo Phân tích, đánh giá chuyên sâu về tác động của Chỉ số PCI đến môi trường kinh doanh tỉnh An Giang (19/04/2019)

 

Triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (18/04/2019)

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh (17/04/2019)

 

Khai trương điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện (16/04/2019)

 

An Giang nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo sự hài lòng người dân, doanh nghiệp (12/04/2019)

 

Làm việc với VCCI Cần Thơ về các giải pháp nâng cao điểm số PCI năm 2019 (10/04/2019)

 

An Giang: Chuẩn bị Hội thảo Phân tích, đánh giá chuyên sâu về tác động của chỉ số PCI đến môi trường kinh doanh tỉnh (10/04/2019)

 

Chỉ số PCI tỉnh An Giang năm 2018: Kết quả của nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư (02/04/2019)

 

Tân Châu cải cách hành chính để thu hút đầu tư, đột phá phát triển kinh tế xã hội (19/02/2019)

 

Kiện toàn Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (07/01/2019)

 

Thủ tướng: An Giang phải có khát vọng vươn lên mạnh mẽ (26/12/2018)

 

An Giang thành lập Hội đồng Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 (26/12/2018)

 

Thoại Sơn triển khai kế hoạch cải cách hành chính và chỉ số quản trị hành chính công năm 2017 (26/12/2018)

 

Tân Châu triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020 (26/12/2018)

 

An Giang cải thiện chỉ số PCI trên tinh thần Quyết tâm – Chịu khó – Dấn thân (26/12/2018)

 

Triển khai thực hiện năm 2017 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 (26/12/2018)

 

An Giang: Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017 nằm trong nhóm điều hành “Tốt” (26/12/2018)