Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đại hội dân tộc thiểu số

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước (04/12/2020)

 

Khai mạc sự kiện đặc biệt khẳng định tình nghĩa đồng bào (04/12/2020)

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu 54 dân tộc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 (04/12/2020)

 

Ban Tổ chức họp với Trưởng các Đoàn đại biểu về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 (03/12/2020)

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II họp phiên trù bị (03/12/2020)

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 (02/12/2020)

 

Sẵn sàng cho Ngày hội lớn (27/11/2020)

 

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 (26/11/2020)

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc với đồng bào DTTS (26/11/2020)

 

Ban dân tộc tỉnh An Giang tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Cần Đăng (18/11/2020)

 

Ủy ban Dân tộc: Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam (08/11/2020)

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 (16/10/2020)

 

Ủy ban Dân tộc: Rà soát công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 (20/08/2020)

 

Tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II chu đáo, an toàn (08/08/2020)

 

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về tiến độ triển khai các công việc liên quan đến chuẩn bị ĐH ĐB toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 (05/08/2020)

 

Thông qua lần 2 Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 (22/07/2020)

 

An Giang phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thiện hệ thống CSDL và các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (05/06/2020)

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội (29/05/2020)

 

Dự kiến 273.000 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (28/05/2020)

 

Tân Châu: Thực hiện tốt chính sách cho đồng bào dân tộc Chăm (03/03/2020)