Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

(23/09/2019) “An Giang – Vựa lúa của Việt Nam”: Chủ đề của An Giang tham gia Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 16 EXPO 2019

Từ ngày 20/9 đến ngày 24/9, tại TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc diễn ra Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 16 E ...

(20/09/2019) An Giang: Địa phương đi đầu trong ưu tiên phát triển năng lượng bền vững

(Cổng TTĐT AG)- Hiện nay, Việt Nam đã và đang có những bước tiến mạnh mẽ, vô cùng ấn tượng tốc độ phát triển năng lượng ...

(20/09/2019) Kết quả trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại An Giang

(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống ...