Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Ngày đăng: 27/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
"Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới”, thực hiện có hiệu quả nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đây là nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang vừa được Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh An Giang xây dựng.


Mục đích của kế hoạch nhằm phát huy dân chủ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với kế hoạch tu dưỡng theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề của năm 2020.

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh An Giang xác định: Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp, các ngành, các địa phương tại An Giang gắn chặt với việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các mô hình dân vận khéo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và xây dựng đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, kịp thời phát hiện những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng; tập hợp những khó khăn, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị, đề xuất với Trung ương điều chỉnh.

Để thực hiện quy chế dân chủ tại An Giang đạt hiệu quả, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với kế hoạch tu dưỡng theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu từng địa phương, cơ quan, đơn vị phải thể hiện tốt vai trò đầu tàu gương mẫu; đối với các cấp ủy đảng, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ có hiệu quả….

Các cấp ủy Đảng đưa nội dung xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào việc đánh giá chất lượng cũng như phân loại tổ chức cơ sở đảng và xét khen thưởng hàng năm đối với tổ chức và cá nhân. 

Ban Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp và sở, ban ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhất là thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020, các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Thạnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh An Giang cho biết: Tỉnh An Giang sẽ gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh và hiệu quả, đúng pháp luật những vấn đề có liên quan đến quần chúng, nhân dân mà trách nhiệm của chính quyền cần thực hiện; phát huy việc thực hiện dân chủ trong dân nhằm giúp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng, phát triển phong trào “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”.

“Để triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền cơ sở; mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới”, thực hiện có hiệu quả nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua đó, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị có ý thức thể hiện trách nhiệm của mình trong công việc, giải quyết nhanh, hiệu quả, đúng pháp luật và tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, đơn thư kéo dài.”, ông Nguyễn Văn Thạnh cho biết thêm.

Thời gian tới, Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử từ cấp tỉnh đến cơ sở xây dựng, thực hiện kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhằm chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức kiểm tra huyện, thị, thành phố, các ngành cấp tỉnh, công ty doanh nghiệp nhà nước cũng như Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn có tổ chức đảng, đoàn thể  và đi thực tế ở cơ sở để nắm tình hình chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

 Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực; những khó khăn, vướng mắc của nhân dân được quan tâm giải quyết, tạo niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Cụ thể, trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, quy chế dân chủ được thực hiện tốt; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, góp phần phát huy vai trò của cán bộ, công chức, người lao động trong tham gia đóng góp ý kiến về việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến cơ quan, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu… 

Việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại An Giang thời gian qua đã  huy động được nhiều nguồn lực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng như: cầu, đường nông thôn, trường học, trạm y tế, mua xe chuyển bệnh, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, bảo trợ xã hội…,

Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” ở địa phương"./.


Quang Minh

các tin khác