Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang phát động phong trào thi đua năm 2019

Ngày đăng: 22/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 18/1/2019, tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2019. Theo đó, các ngành, các cấp thực hiện 13 nội dung cụ thể như sau:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các ngành, địa phương đơn vị tổ chức phong trào thi đua góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng 7,00 - 8,00% so với năm 2018; Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm 27,59

- 27,65%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 15,08%; khu vực dịch vụ chiếm 55,67% - 55,75%; thuế sản phẩm trừ trợ giá chính sách chiếm 1,58 - 1,59%. - Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 183 triệu đồng/ha. Kim ngạch xuất khẩu đạt 890 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 30.179 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn khoảng 6.080 tỷ đồng… 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh đưa các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh tiếp cận các hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thu hút vốn đầu tư, từng bước hình thành các doanh nghiệp, phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả. 

- Thực hiện tốt phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tăng cường mời gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp ưu tiên các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch và có khả năng tạo ra giá trị kinh tế cao. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển thương mại biên giới tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Tổ chức, quản lý chặt chẽ nguồn thu và đối tượng nộp thuế phát sinh. Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp trốn lậu thuế. 

- Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch An Giang trong và ngoài nước; khai thác hợp lý các nguồn lực phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh đào tạo, thu hút nguồn nhân lực du lịch theo tiêu chuẩn chất lượng chung của cả nước và từng bước tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế. 

- Xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội; coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành. Nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân; mở rộng các mô hình dịch vụ y tế. Thực hiện tốt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi. 

- Thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc các hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội; quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng, Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua đền ơn, đáp nghĩa, phong trào “An Giang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao, văn hóa; phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng gắn với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Tiếp tục tăng cường và chủ động hợp tác, liên doanh, liên kết và phối hợp phát triển với các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành phố khác trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của từng địa phương; đồng thời chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính; xây dựng môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và trở thành động lực phát triển của tỉnh. Tăng cường phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Giải quyết nhanh, kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế phối hợp và quy chế dân chủ cơ sở với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 

- Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, buôn lậu qua biên giới, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Tổ chức 02 đợt thi đua ngắn hạn với nội dung cụ thể, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019, đồng thời thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh cả năm: 

Đợt 1 (Từ tháng 1 - 30/6/2019): Chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi; Chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4//2019); Chào mừng 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); Chào mừng 71 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2019). 

Đợt 2 (Từ tháng 7 - 12/2019): Chào mừng 74 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2019) và 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); Chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2019); Chào mừng 75 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Thời gian đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua đến ngày 15 tháng 02 năm 2019. Tổng kết và đề nghị khen thưởng theo quy chế thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu mỗi ngành, địa phương, đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm; Các ngành chức năng có liên quan phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề. 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Ban Thi đua khen thưởng) tỉnh theo dõi việc tổ chức thi đua và phối hợp các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động./.

Nguồn: Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 18/1/2019 của UBND tỉnh
Tin: Thành Nhơn