Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Khối thi đua nội chính tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018

Ngày đăng: 16/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng 16-01-2018, tại thành phố Châu Đốc, Khối thi đua nội chính (TĐNC) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) 2018. Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồng chí Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, Phó Trưởng Ban TĐ-KT tỉnh An Giang đồng chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, đặc biệt Tỉnh ủy – UBND tỉnh cùng với sự giúp đỡ tích cực của các ban ngành, đoàn thể tỉnh, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong Khối TĐNC (gồm các đơn vị: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Thanh tra, Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự, Ban an toàn giao thông) đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung thi đua, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đạt kết quả tích cực. Khối TĐNC tỉnh An Giang đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua chặt chẽ; cụ thể hóa nội dung thi đua, đột phá vào việc khắc phục những khâu yếu, mặt yếu của từng đơn vị, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy An Giang về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong thi đua có nhiều cố gắng trong đổi mới hình thức, phương pháp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua của từng ngành với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, gắn với xây dựng nhân điển hình tiên tiến và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng cho Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong Khối TĐNC tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/01/2017 về phát động phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức thi đua các đợt gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019; Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thường xuyên bồi dưỡng, kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến…, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các các nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2019. 

Tại Hội nghị, các đại biểu trong Khối TĐNC cũng tiến hành bình xét, đề nghị khen thưởng với kết quả cụ thể: Công an tỉnh (Cờ Chính phủ); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cờ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Thanh tra, Sở Tư pháp, Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh (Bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang).

Tin, ảnh: CHIẾN KHU