Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

(18/02/2019) Khối thi đua Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 15/2, Khối thi đua Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

(14/02/2019) Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Tân Châu, đơn vị dẫn đầu Phong trào “Thi đua quyết thắng” toàn tỉnh

(Cổng TTĐT AG)- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Mình “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

(11/02/2019) Tuổi trẻ An Giang nhớ lời Di chúc theo chân Bác

(Cổng TTĐT AG)- Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Trải qua 50 năm, bản Di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.